28
feb
2014

Upphandlingsstödet flyttar till Konkurrensverket 1 mars

Den 1 mars 2014 förs Kammarkollegiets Upphandlingsstöd över till Konkurrensverket, enligt beslut från Regeringen om att samla all den upphandlingsstödjande verksamheten på en myndighet.

03
feb
2014

Kammarkollegiet bidrar till högre kvalitet i upphandling av äldreomsorg

Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet har under 2013 utbildat landets kommuner och landsting i hur offentlig upphandling kan bidra till en god äldreomsorg. Vad blev resultatet och vilka lärdomar kan vi dra inför 2014 då uppdraget fortsätter? Dessa frågeställningar besvaras i en färsk rapport från Kammarkollegiet.

12
dec
2013

Ta del av presentationer och filmer från vårt seminarium den 4 december

Tack till alla som deltog på förra veckans seminarium Upphandling som strategiskt verktyg.

Nu finns presentationerna från konferensen tillgängliga att ladda ned. Du kan även se ett flertal filmklipp från konferensen.

05
dec
2013

Resultat från unik enkät om upphandlingens strategiska betydelse

Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet genomförde under perioden 5 juni–5 juli 2013 en enkätundersökning om upphandlingens strategiska betydelse. Undersökningen omfattade samtliga kommuner, landsting och statliga myndigheter och riktade sig dels till strategiska beslutsfattare och dels till upphandlingsansvariga i respektive organisation.