Vad är en elektronisk auktion?

Elektronisk auktion är en upprepad process med hjälp av elektroniska medel för att presentera nya lägre priser eller nya värden för vissa delar av anbuden.

Elektronisk auktion är inget fullständigt upphandlingsförfarande, utan används som en avslutande fas i upphandlingar både över och under tröskelvärdet. Elektronisk auktion kan också användas vid avrop med förnyad konkurrensutsättning från ett ramavtal.

Läs mer om elektronisk auktion i vår vägledning.