När anbudstiden gått ut och anbuden öppnats sker en kvalificering av anbudsgivarna och den upphandlande myndigheten prövar anbuden utifrån de krav som ställts på det som ska upphandlas.

Därefter utvärderas anbuden utifrån de tilldelningskriterier som angetts i förfrågningsunderlaget eller utifrån lägsta pris – den tilldelningsgrund som den upphandlande myndigheten tidigare valt avgör.